Explore

Close
-->

Showing 553 results

Transverse Flute;Ti-tzu

Transverse Flute;Ti-tzu

Transverse Flute;Ti-tzu

Suona;Haidi;Oboe

Flute;Xiao

Double Flute;Xiao;Ti-tzu

Transverse Flute;Ti-tzu

Transverse Flute;Ti-tzu

Transverse Flute;Ti-tzu

Whistle

Transverse Flute;Ti-tzu

Erhu

Slit Drum

Yuch Ch'in

Dung Chen

Flute

Sheng

Bozhong

Rkang-gling

Longdi

Di

Di

Di

Qing

Yunluo

Sanxian

Sanxian

Jinghu

Pipa

Qing

Bird flute

Ssu-hu

Qing

Tambourine

Pipa

Bell

Flute

Spike fiddle

Spike fiddle

Spike fiddle

Spike fiddle

Bow

Bow

Drum, double-headed

Drum, double-headed

Tam-tam

Drum, double-headed

Drum, double-headed

Pitch-pipe (?).

Dongxiao (end-blown flute).

Flageolet.

Side-blown flute.

Side-blown flute.

Side-blown flute.

Flageolet.

Side-blown flute.

Side-blown flute.

Side-blown flute.

Trumpet.

Shawm.

Shawm.

Shawm.

Mouth-organ.

Mouth-organ.

Bells.

Clappers.

Clappers.

Woodblock.

Resting bell.

Cymbal.

Cymbals.

Barrel drum.

Lap drum.

Flat drum.

Flat drum.

Spike fiddle.

Spike tube fiddle.

Spike lute.

Bowl lute.

 • Place of production:China
 • Date of production:Before 1888, probably before 1872, possibly before 1858
 • Collection:University of Edinburgh

'Moon lute' or box lute.

 • Place of production:China
 • Date of production:Probably before 1872, possibly before 1858
 • Collection:University of Edinburgh

'Moon lute' or box lute.

 • Place of production:China
 • Date of production:Before 1888, probably before 1872
 • Collection:University of Edinburgh

Bowl lute.

Zheng (zither)

Long Necked lute.

Spike tube fiddle.

Spike tube fiddle / side-blown flute.

Tam-tam.

Shawm.

Flute. Nominal pitch: C.

Bow for violin.

Wood block, double-ended.

Beater: wood block.

 • Place of production:China
 • Date of production:Probably 3rd quarter of the 20th century
 • Collection:University of Edinburgh

Dulcimer.

Spike fiddle.

Spike tube fiddle.

Spike tube fiddle.

Harmonica

Guzheng

Pipa

Sheng